|          

Blanes vol remodelar la Llotja Vella del Port per fer un espai cultural de recuperació de la Memòria Pesquera

L'Ajuntament de Blanes vol recuperar la Llotja Vella. Es tracta d'un espai que, tant arquitectònicament com pel sentit que va tenir històricament, fa temps que es reivindica que caldria donar-li més distinció i contingut en relació amb les instal·lacions que hi ha en aquesta zona.

L'objectiu seria recuperar-la i remodelar-la per fer-hi un espai cultural de recuperació de la memòria històrica pesquera de Blanes, a través de la posada en marxa d'un projecte singular que tornés a donar-li la rellevància que va tenir. En aquest sentit, es tractaria de fer-hi una intervenció arquitectònica per adequar l'antiga llotja de venda del peix i els seus espais d'emmagatzematge adjacents a un nou ús, així com un projecte de contingut històric, cultural i social.

En definitiva, es tractaria de donar-li un nou caire a l'espai vinculant-lo a la recuperació històrica, enllaçant amb la tradició marinera que sempre ha tingut l'enclavament de Blanes tant a comarques gironines com a Catalunya. La Llotja Vella del Port de Blanes va deixar d'utilitzar-se farà 30 anys, arran que l'any 1994 es va posar en marxa l'actual instal·lació.

Per poder dur a terme aquest projecte de recuperació lligat a la memòria històrica de la ciutat, l'Ajuntament de Blanes ha demanat a la Generalitat de Catalunya que cedeixi l'ús d'aquest espai. Aquest extrem el va tractar divendres passat l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, durant la visita a les obres del port que va encapçalar el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya i president de Ports de la Generalitat, Marc Sanglas i Alcantarilla.

Blanes vol remodelar la Llotja Vella del Port per fer un espai cultural de recuperació de la Memòria Pesquera

Blanes vol remodelar la Llotja Vella del Port per fer un espai cultural de recuperació de la Memòria Pesquera

L'Ajuntament de Blanes vol recuperar la Llotja Vella. Es tracta d'un espai que, tant arquitectònicament com pel sentit que va tenir històricament, fa temps que es reivindica que caldria donar-li més distinció i contingut en relació amb les instal·lacions que hi ha en aquesta zona.

L'objectiu seria recuperar-la i remodelar-la per fer-hi un espai cultural de recuperació de la memòria històrica pesquera de Blanes, a través de la posada en marxa d'un projecte singular que tornés a donar-li la rellevància que va tenir. En aquest sentit, es tractaria de fer-hi una intervenció arquitectònica per adequar l'antiga llotja de venda del peix i els seus espais d'emmagatzematge adjacents a un nou ús, així com un projecte de contingut històric, cultural i social.

En definitiva, es tractaria de donar-li un nou caire a l'espai vinculant-lo a la recuperació històrica, enllaçant amb la tradició marinera que sempre ha tingut l'enclavament de Blanes tant a comarques gironines com a Catalunya. La Llotja Vella del Port de Blanes va deixar d'utilitzar-se farà 30 anys, arran que l'any 1994 es va posar en marxa l'actual instal·lació.

Per poder dur a terme aquest projecte de recuperació lligat a la memòria històrica de la ciutat, l'Ajuntament de Blanes ha demanat a la Generalitat de Catalunya que cedeixi l'ús d'aquest espai. Aquest extrem el va tractar divendres passat l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, durant la visita a les obres del port que va encapçalar el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya i president de Ports de la Generalitat, Marc Sanglas i Alcantarilla.